Erholm Gods.

Navnet Erholm kommer af det gamle danske ord Ahorn, nemlig Aer. Selve navnet betyder "Holmen med bevoksning af Aer".

Erholms tidligste historie kan føres tilbage til 1500-tallet, hvor der dengang var fortælling om en mindre gård.

Det nuværende Erholms historie begynder først i 1720, hvor den 70-årige Enke Karen Borchenfeldt til Erholm giftede sig med den 30 år yngre krigskommisær Andreas Simonsen.

Han testamenterede i 1733 Erholm til sin broder, og konferenseråd Amtmand Hans Simonsen, som blev den, der samlede godset - bl.a. ved at købe den nærliggende Søndergårde af Weddelsborg Gods i 1759.

Link til Erholms egen hjemmeside, klik her

Billede fra Erholm Slotspark

Parken er åben for besøgende